Thursday, 02 April 2015 09:22 am
Work and Travel Study Abroad
โครงการ Work and Travel เปิดรับสมัคร...แล้ว!!โทร.026503532-3
Study Abroad

Work Travel, Au Pair, Work Study, Internship USA, UK, Australia, Student Exchange

Study Abroad Home
Apply Online Apply Online login system internship

สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
Line : ieostudyabroad
Call Center : 0-2650-3532-3
Hotline : 0-8900-63218 (24 Hrs.)

เปิดทำการทุกวัน : 9:00 น. - 17:30 น.
Online LearningInternshipMBAStudy AbroadWork and Travelwork and studyStudent Exchange
Career Training / Internship Programs
โครงการฝึกวิชาชีพต่างประเทศ
Keyword : Internship, Training, Career Training, Internship USA, Internship UK, Internship Australia, Internship UK, Entry Level, ประสบการณ์ในต่างประเทศ, ฝึกวิชาชีพต่างประเทศ, ฝึกงานต่างประเทศ
Internship

      โครงการ Internship เป็นลักษณะเดียวกันกับ Work and Travel Program แต่จะเน้นการฝึกวิชาชีพ ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในขณะที่ Work & Travel จะเน้นงานการฝึกวิชาชีพด้านบริการ นอกเหนือจากนี้แตกต่างกันเรื่องระยะเวลาของโครงการ คือรับตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและสูงสุด 18 เดือน โดยเปิดรับนักศึกษาหรือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่กำลังทำงานอยู่ก็ได้ ที่สนใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา เรียนรู้วิชาชีพ และระบบการทำงานของ ชาวอเมริกันในสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาได้หลากหลายสาขาด้วยกัน ทั้งนี้บริษัทและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Internship นี้ได้คัดสรรมาอย่างดี

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship จะได้รับ

 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและใช้กันแพร่หลายในโลกของธุรกิจสากลดังนั้นได้ฝึกฝน
  ภาษากับเจ้าของภาษาโดยวิธีธรรมชาติ
 • ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  และได้รับค่าตอบแทนในขณะเดียวกัน
 • มีโอกาสที่จะนำประสบการณ์ที่ทำงานในต่างแดนเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศ
 • ได้รับทั้งความเพลิดเพลินในท่องเที่ยวและศึกษาวัฒนธรรมในอเมริกา
 • เมื่อจบโครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเมือจบโครงการ Internship

ฝึกงานโครงการ Internship ในประเทศชั้นนำของโลก

เรานำท่านสู่โลกของการฝึกงานในประเทศระดับชั้นนำของโลก...

Internship
USA
Internship
UK
Internship
Australia
Internship
Canada
Internship
Singapore
Internship
China
Internship
France

 

** คลิ๊กแถบเพื่อเลือกดูโครงการ Internship ของแต่ละประเทศ ได้แก่ Internship อเมริกา, Internship อังกฤษ, Internship ออสเตรเลีย

สามารถดูเงื่อนไขการคืนเงินกรณีที่มีการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ได้ที่นี่

Internship

 •      USA      
 • United Kingdom
 •    Australia   
 • Singapore
 •      China     
 •    France   
 •      Spain     
 • New Zealand
 •    Germany

Internship/Career Training Programs in USA
โครงการฝึกงานด้านการครัว การโรงแรมที่ประเทศอเมริกา

internship USA

       โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา( Internship / Career Training in USA ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internship USA และ Career Training USA

1. Internship USA

 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปี (นับถึงวันสัมภาษณ์
  วีซ่า)ในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน
 • ระยะเวลาโครงการ 3-12 เดือน

2. Career Training

 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงzานใน
  สาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานใน
  สาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี (ในกรณีที่ไม่จบตรงสายกับที่ต้องการไปฝึกงาน)
 • ระยะเวลาโครงการ 6 และ 12 เดือน

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี               
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่
  ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship ได้แก่

 • Hospitality and Tourism (ระยะเวลาโครงการสูงสุด 12 เดือน)                       

...สามารถเข้าไปดูงานของแต่ละสาขาได้ที่นี่ค่ะ...

บริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น

internship USA

และบริษัทชั้นนำอื่นๆอีกมากมายที่ทางสถาบันคัดสรรมาให้ทุกท่านได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่ไหน

ประเภทของผู้สมัคร

 • Premium Placement คือ ผู้สมัครที่ต้องการเลือกนายจ้างผ่านระบบฐานข้อมูล

เอกสารประกอบในการเข้าร่วมโครงการ

 • Applicationขององค์กร (กรอกรายละเอียดที่สถาบันฯหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมงาน)
 • รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • Cover Letter
 • Letter of Recommendation ( 2 ฉบับ)
 • หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 • Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าประเภท J 1 โดยทาง IEO Study Abroad เป็นผู้ดำเนินการด้านวีซ่าให้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Internship จะสามารถฝึกงานและท่องเที่ยวใน
สหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โครงการนี้เป็นโครงการอยู่ภายใต้รัฐบาลอเมริกา Department of State
มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน !!

สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่ไหน

โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับ IEO ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญน้องๆที่เรียนสาขาการโรงแรมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ในระหว่างฝึกงาน กับมาตรฐานระดับ World Class ที่หาไม่ได้จาก ที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวค่ะ.....

:: สามารถ download เอกสารรายละเอียดโครงการ Internship in USAได้ที่นี่ค่ะ ::
:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in USA ::

หมายเหตุ... Bank Statement : ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in USA หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 150,000 บาท เป็นอย่างน้อย

 โครงการ Internship / Training in UK 

CareerTraining UK

โครงการฝึกงานด้านการโรงแรม และการครัวที่ประเทศอังกฤษ (Internship/Training in UK) เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับการฝึกงาน หรือทำงานในธุรกิจด้านการโรงแรม และการครัวในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวที่มีสาขาทั่วโลก (Luxury Hotel chain) หรือในโรงแรมหรูชื่อดังในเครือสหราชอาณาจักร ผ่านวีซ่าการทำงานชั่วคราว (Tier 5 Visa) แบบถูกต้องตามกฏหมายทั้งระยะเวลา 6 เดือน ในตำแหน่ง Front office, Food and Beverage, Culinary, House Keeping, Hotel or Restaurant operational mangement โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้งาน ได้รับประสบการณ์จริงๆ จากการฝึกงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ในสายการโรงแรม และเชฟที่มีชื่อเสียง พร้อมได้รับการดูแลในเรื่องของคำแนะนำ การจัดหาที่พัก รายได้ และประกันสุขภาพจากทางองค์กรในประเทศอังกฤษ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาไม่เกิน 12 เดือน ทั้งในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทในสาขาการโรงแรม สาขาการครัว สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี แต่ไม่ต้องใช้ผลคะแนน IELTS หรือผลคะแนนสอบใดๆ
4. มีความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ


Internship in UK

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship / Training in UK จะได้รับ

1. มีโอกาสฝึกงานในโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาวที่มีสาขาทั่วโลก หรือในโรงแรมหรูชื่อดังในเครือสหราชอาณาจักร
2. รับรายได้ 6.50 ปอนด์ต่อชั่วโมงตั้งแต่ชั่วแรกของการทำงาน (มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา)
3. ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยตลอดโครงการ ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. ได้รับวีซ่าที่อนุญาตให้ฝึกงาน หรือทำงานชั่วคราวแบบมีรายได้ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ
5. ได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านงานจากทางโรงแรม และสามารถนำมาเทียบหน่วยกิตฝึกงานได้
6. อัตราค่าโครงการพิเศษสุด มีความสมเหตุสมผลสำหรับเด็กไทย
7. ประเทศอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของประเทศต่างๆในแถบยุโรป และเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่ต้องการไปเยี่ยมเยือนหรือ พักอาศัย

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ieostudyabroad.com
2. ส่ง Resume เข้ามาที่ info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาคุณสมบัติก่อนเข้าร่วมโครงการ
3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,000 บาทพร้อมค่าโครงการส่วนแรกเพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการและจัดหาสถานที่ฝึกงาน
4. สัมภาษณ์กับองค์กรในประเทศอังกฤษ หากเมื่อผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างแล้วจะต้องตอบรับการเข้าฝึกงานทันที
5. ชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า
6. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า
7. รับฟังปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางจริงกับทางเจ้าหน้าที่ IEO Study Abroad

ตัวอย่างโรงแรมชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ

- Cheshunt Marriott Hotel
- Millennium Copthorne Hotel London Gatwick
- Brittannia Hotels London
- Peterborough Marriott Hotel
- Copthorne Hotels London & Effingham
- Copthorne Hotel West Sussex
- Mercure Banbury Whately Hall Hotel Oxfordshire
And many more ….

ราคาค่าโครงการ

                                       รายละเอียดค่าใช้จ่าย โปรแกรม 6 เดือน
งวดที่ 1 : ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ (Non-Refundable) 5,000 บาท
งวดที่ 2 : ชำระก่อนการสัมภาษณ์กับทางองคก์รของประเทศอังกฤษ 17,000 บาท
งวดที่ 3 :
ชำระหลังจากได้รับการตอบรับจากทางนายจ้างประเทศอังกฤษ
100,900 บาท
ค่าธรรมเนียม VISA (*ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามค่าธรรมเนียมของสถานฑูต และ VFS) 11,200 บาท*
ค่าจัดส่งเอกสารไปที่ประเทศอังกฤษ 2,500 บาท/ครั้ง

 

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวนี้ยังไม่รวม ::
• ค่าประกัน Insurance ที่ต้องมีการจ่ายก่อนการเดินทาง โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายผ่านเว็ปไซด์ของประกัน Caremed เท่านั้น
• ค่าแปลเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสารไปเมืองนอก
• ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการ
• ค่าที่พัก
• Airport Pickup

หมายเหตุ **
โครงการ Internship in UK :
น้องที่ทำการสมัครจะต้องเปิดบัญชีเป็นชื่อของตัวเองและต้องนำเงินเข้าในบัญชีในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน แต่เดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท หรือจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี 160,000 บาท โดยน้องจะต้องไม่มีการถอนเงินในบัญชีออกมาเด็ดขาดจนกว่าจะสัมภาษณ์วีซ่าผ่านค่ะ

สามารถ download แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Internship in UK

 HOSPITALITY INTERNSHIP/TRAINING IN AUSTRALIA 
(โครงการฝึกงานด้านการสายงานการบริการการโรงแรม การครัว และร้านอาหารที่ประเทศออสเตรเลีย)


โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงานตรง และมีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี ได้เข้ารับการฝึกงานด้านสายงานครัว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการร่วมงานกับชาวต่างชาติ ผ่านวีซ่าฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย พร้อมได้รับค่าตอบแทนจริง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในด้านโรงแรม และร้านอาหารระดับคุณภาพ อีกทั้งยังมีบุคลากร และผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ และดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

- มีอายุระหว่าง 18–28 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ์สมัครวีซ่าประเภท The Training and Research visa- TRV
- กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว และมีประสบการณ์การทำงานตรงกับสายวิชาที่จะเข้ารับการฝึกงาน ไม่ต่ำกว่า 12 เดือนต่อเนื่องภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีหรือหากมีประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจโครงการฯเป็นอย่างดี พร้อมปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตการทำงานร่วมกับชาวออสเตรเลีย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่ รายการ ราคา (บาท)
1
Application Fees (Non-Refundable)
6,500
2
Occupational Training Visa (OTV)
12,500
3
Program Fees (12 Months):
    -  งวดที่ 1 (ชำระก่อน 50% จาก 94,000 บาท)
    -  งวดที่ 2 (ชำระหลังจากได้รับการยืนยันงานและวีซ่าได้รับการอนุมัติ)
94,000
47,000
47,000
4 ค่าอบรมวิชาชีพ (Certificate II Hospitality) 24,000
5
Additional Fees (Optional):
    -  Airport Pick Up
    -  Insurance ต่อเดือนราคาโดยประมาณ
    -  ค่าส่งเอกสารไปเมืองนอก ต่อครั้ง


2,500
3,000
2,500

หมายเหตุ:

- อัตราค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวมถึง ค่าจัดส่งเอกสารไปเมืองนอก, ตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ (ที่ต้องชำระรายเดือน), ค่าแปล และรับรองเอกสาร, ค่ารถรับส่งสนามบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ

เงื่อนไข:
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าโครงการ 50 % แรก, ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท TRV ก่อนที่จะได้รับการยืนยันงานจากนายจ้าง ทั้งนี้ค่าโครงการส่วนที่เหลือจะต้องชำระหลังจากที่ได้รับวีซ่าประเภท TRV ภายใน 7 วันทำการ
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับตามที่องค์กรแจ้งมา พร้อมต้องให้ทนายลงชื่อและประทับตรารับรองเอกสารให้ถูกต้อง
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง เช่น ค่ารับรองเอกสาร ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถแจ้งยกเลิกโครงการหรือขอคืนเงินในระหว่างดำเนินการเอกสาร และวีซ่า ภายหลังที่ได้ทำสัญญากับทางองค์กรเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่ได้รับการยืนยันงานจากทางองค์กรและนายจ้าง
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเพราะในบางครั้งอาจจะไม่ได้งานในสถานที่ที่ผู้สมัครมีความสนใจ และจะรับสมัครตำแหน่งงานครัวเท่านั้น
• ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่าโครงการ Internship Australia ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน

ข้อมูลโครงการ

ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
อัตรารายค่าตอบแทน AUD 585.80 ต่อสัปดาห์
ชั่วโมงการทำงาน อยู่ระหว่าง 35.5 – 40 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์
ระยะเวลาในการสมัครโครงการ สามารถสมัครโครงการได้ตลอดทั้งปี
ระยะเวลาในการดำเนินการ อยู่ระหว่าง 5 เดือน

หมายเหตุ : สถานที่ที่ฝึกงานขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติ และยอมรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกนายจ้างได้แต่ท้ายที่สุดคนที่อนุมัติการฝึกงานที่ออสเตรเลีย คือ นายจ้าง (Host Company) ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และควรทำความเข้าใจกฎการคืนเงินตามเอกสารแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

Internship

:: สามารถ download เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่ค่ะ ::
:: สามารถ download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่ค่ะ ::

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชําระค่ายืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ และค่าโครงการ 50% พร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ และวีซ่า
5. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการชําระค่าโครงการส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด

Refund Policy : เงื่อนไขการคืนเงินค่าโครงการ Internship Australia

1. IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 6,500 บาทถ้วนไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับอนุมัติจากทางออสเตรเลีย IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร และค่าวีซ่าไม่ว่าด้วยในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทางสถาบันจะทำการคืนเงินในส่วนของค่าโครงการที่ได้ชําระมาแล้ว 50% ของค่าโครงการเต็ม จำนวน 47,000 บาทถ้วน
3. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการในระหว่างดำเนินการเอกสารและวีซ่า ภายหลังที่ได้ทำสัญญากับทางองค์กรเรียบร้อยแล้วหรือภายหลังที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินสําหรับค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
         3.1 ค่าสมัคร 6,500 บาท
         3.2 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเภท TRV 12,500 บาท
         3.3 ค่าโครงการ 50% งวดแรก 47,000 บาท
         3.4 ค่าโครงการ 50% งวดสุดท้าย 47,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IEO Study Abroad 

Tel :  026503532-33   Hotline : 0890063218   E-mail : info@ieo.co.th
Website : www.ieostudyabroad.com   Whatsapp : 0909024356
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad

หมายเหตุ... Bank Statement : ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in Australia หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลัง 1 เดือน จำนวน 200,000 บาท เป็นอย่างน้อย

 Internship/Career Training in Singapore 
โครงการฝึกงานระยะสั้น / ฝึกอบรมอาชีพที่ประเทศสิงคโปร์

โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internship  และ Career Training in Singapore (2 Years contract)

1. Internship in Singapore
โครงการฝึกงานระยะสั้นในประเทศสิงคโปร์ (Internship in Singapore) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปีและมีความสามารถด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆ จาก 3 สถาบันคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น ได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกงานจริงในโรงแรม และร้านอาหารเป็นระยะเวลา 3 เดือน

2. Career Training in Singapore (2 Years contract)

โครงการฝึกสายอาชีพด้านการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ (Career Training in Singapore ประเภทสัญญา 2 ปี) ผ่านรูปแบบวีซ่าประเภท S Pass เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ที่จบการศึกษาด้านการจัดการโรงแรม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนได้เข้าฝึกงานตามสายอาชีพของตนในโรงแรมหรูระดับ 4 – 5 ดาวแบบได้รับค่าตอบแทนสุดคุ้มค่า ได้เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนพร้อมแถมท้ายด้วยการท่องเที่ยวสุดคุ้ม ตลอดระยะเวลาโครงการ 2 ปีเต็มตามสัญญาว่าจ้าง โดยไม่มีการขอยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

โครงการแบ่งเป็น 2 รูปแบบตามข้อกำหนดของวีซ่า และคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ :

Internship

Career Training (2 Years Contract)

- เปิดรับนิสิต นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกๆ สาขาวิชา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆได้
- มีความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติ และฝึกงานในต่างประเทศ และมีความอดทนต่อการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

- เพิ่งจบการศึกษาด้านการจัดการโรงแรม ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป ไม่เกิน 12 เดือน
- มีประสบการณ์ฝึกงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว มาก่อนทั้งใน หรือต่างประเทศ
- มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้ชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 170 CM ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 CM
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆได้ดี
- มีความรู้เรื่องระบบ Opera system for Hotels เป็นอย่างดี
- ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม และไม่เคยโดยปฏิเสธวีซ่าในประเทศใดๆมาก่อน
- ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ และสัญญาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอย่างเคร่งครัด
- มีความพร้อมที่จะปรับตัวใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติ และมีความอดทนต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


Internship (คลิกเพื่อดูตำแหน่งงานเพิ่มเติม)


ข้อมูลงาน:

ประเภทงานร้านจำหน่ายสินค้า งานโรงแรมและภัตตาคาร

ตำแหน่งงาน: Sales Representative, Food and Beverage (waiter/ waitress), Operator, Front Service (Doorman- Concierge), Housekeeping, Guest Service Agent etc.
อัตราค่าจ้าง: Internship : 600 -1,100 SGD/month
ชั่วโมงทำงาน: 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันเริ่มงาน: ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังได้รับวีซ่า

หมายเหตุ: ในการปฏิบัติงานจะไม่สามารถเลือกช่วงเวลาเข้างานได้และอาจมีการถูกเรียกให้ไปช่วยตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายจ้าง

Career Training (2 Years Contract)

ข้อมูลงาน:

พนักงานประจำเคาเตอร์โรงแรม Naumi Hotel (Front Office- Male or Female) จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานเสิร์ฟประจำห้องอาหาร Hotel Royal Queens (Food and Beverage Captain- Male only) จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราค่าจ้าง: 2,200 SGD/month
ชั่วโมงทำงาน: 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉลี่ยนวันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 6 วันต่อสัปดาห์
วันหยุด: 1 วันต่อสัปดาห์
Overtime pay: Yes หากทำงานเกิน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ที่พักและประกันสุภาพ:

จัดหาเองผ่านการให้คำปรึกษาของทางสถาบัน

วันเริ่มงาน: ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังได้รับวีซ่า

หมายเหตุ: ในการปฏิบัติงานจะไม่สามารถเลือกช่วงเวลาเข้างานได้และอาจมีการถูกเรียกให้ไปช่วยตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายจ้าง

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด

Internship*

Career Training (2 Years Contract)**

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

4,000 บาท

5,500 บาท

ค่าโครงการ

25,000 บาท

ส่วนที่ 1 (ชำระภายหลังผ่านการสัมภาษณ์งาน และได้รับการยืนยันจากทางโรงแรม)
20,000 บาท

ส่วนที่ 2 (ภายหลังได้รับอนุมัติ VISA)
124,500 บาท

*หมายเหตุ: ราคาค่าโครงการฝึกงานระยะสั้น (Internship)ข้างต้น รวมค่าดำเนินการจัดทำเอกสารวีซ่าประเภท Training Employment Pass (TEP) และค่าประกันชีวิตแล้ว ยกเว้น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ

**หมายเหตุ: *หมายเหตุ: ราคาค่าโครงการฝึกสายอาชีพด้านการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ (Career Training in Singapore ประเภทสัญญา 2 ปี) ข้างต้น คิดรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท S Pass, ค่าประกันชีวิตและค่าประสานงานจัดหาที่พักแล้ว ยกเว้น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าจัดเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

1.ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2.ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3.กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4.ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 4,000 บาทถ้วน


กฎการคืนเงิน (Refund Policy) ของโครงการฝึกงานระยะสั้น (Internship in Singapore) :

1. ทาง IEO STUDY ABROAD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการคืนเงิน ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4,000 บาท ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น (Non-refundable)
2. สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวอำนาจการตัดสินใจอนุมัติ Training Employment Pass Visa ขึ้นอยู่กับทาง Ministry of Man power (MOM) โดยในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 25,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

กฎการคืนเงิน (Refund Policy) ของโครงการฝึกสายอาชีพ ด้านการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ (Career Training in Singapore ประเภทสัญญา 2 ปี) :

1. ทาง IEO Study Abroad ไม่สามารถทำการคืนเงินสมัครเข้าร่วมโครงการ ฝึกสายอาชีพด้านการโรงแรม ในประเทศสิงคโปร์ (Career Training in Singapore ประเภทสัญญา 2 ปี) จำนวน 5,500 บาทได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. ภายหลังที่ผู้สมัครได้รับการยืนยันการจ้างงาน กับทางนายจ้างหรือสปอนเซอร์ฝั่งสิงคโปร์ จะต้องดำเนินการชำระเงินค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 20,000 บาทเข้ามาภายใน 7 วันทำการ และไม่สามารถขอคืนเงินจำนวนนี้คืนได้ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการฯ
3. ภายหลังที่ผู้สมัครได้รับการอนุมัติวีซ่า Work and Holiday Pass Visa แล้วหลังจากนั้นผู้สมัคร จะต้องทำการชำระเงินค่าโครงการ ส่วนที่เหลือจำนวน 124,500 บาท เข้ามาให้เรียบร้อยครบถ้วน หลังจากนั้น ทางสถาบันจึงจะดำเนินการ แจ้งหลักฐานอนุมัติวีซ่าให้กับทางผู้สมัคร
4. สําหรับโครงการฯ ดังกล่าวอำนาจการตัดสินใจอนุมัติ S Pass Visa ขึ้นอยู่กับทางหน่วยงาน Ministry of Man power (MOM) ประจำประเทศสิงคโปร์ โดยในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 144,500 บาท เต็มจำนวนเพื่อความยุติธรรมกับผู้สมัคร แต่ทางสถาบันจะไม่ได้รับชอบเงินชดเชย ในส่วนของค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการยื่นเอกสารขออนุมัติวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น- ข้อมูลโครงการ Internship/Career Training in Singapore

- ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in Singapore

- ค่าใช้จ่ายโครงการ Career Training in Singapore (2 Years contract)

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

  STUDY AND INTERNSHIP IN CHINA 
โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน

โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน มหาอำนาจในทวีปเอเชียเป็นมากกว่าโครงการฝึกงานธรรมดา เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลางเบื้องต้น (Mandarin) ในสถาบันสอนภาษาจีน หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาในระหว่างช่วงฝึกงาน ได้เตรียมพร้อมรับความท้าทายของโลกธุรกิจการค้า และในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโรงแรม และบริษัทชั้นนำในประเทศจีนร่วมกับชาวจีน และชาวต่างชาติอีกด้วย

เมืองซานย่า (Sanya)

ระยะเวลา 6 เดือน

ค่าโครงการฯ

40,000 บาท

ค่าที่พักมหาวิทยาลัย

ประเภทเตียงคู่
145 USD/เดือน

ประเภทห้องเดี่ยว
195 USD/เดือน

ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาจีน 8 อาทิตย์

725 USD

ค่าเอกสารประกอบการเรียน 25 USD

ค่าเอกสารตรวจร่างกาย

40 USD

ค่าประกันเดินทาง

65 USD

หมายเหตุ

-สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 6 เดือนจะต้องเรียนในหลักสูตรภาษาจีน 2 เดือนเต็มก่อนเข้าสู่ช่วงการฝึกงาน
-ราคาค่าลงทะเบียน และค่าที่พักดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทาง IEO Study Abroad จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

:: ช่วงระยะเวลาในการฝึกงาน ::

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี

:: ตำแหน่งที่เปิดรับ ::

Front Office, Guest Service and Food and Beverage

:: ค่าตอบแทนการฝึกงาน ::

เฉลี่ย 9,000 – 18,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม)

:: ไปเรียนภาษาจีนและฝึกงานที่ประเทศจีนกันเถอะ!! ::

1.เปิดโอกาสให้ฝึกงานในโรงแรมนานาชาติระดับ 4- 5 ดาวในประเทศจีน
2.ฟรีอาหารและที่พัก ในช่วงระยะเวลาฝึกงานตามนโยบายที่นายจ้างกำหนด
3.ค่าโครงการสมเหตุสมผล ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง
4.ได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมๆ กับฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
5.การดำเนินยื่นขอวีซ่าไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาไม่นาน
6.โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ที่มีความเจริญ สะดวกปลอดภัยเรื่องการพักอาศัยและเดินทาง
7.สถานที่ฝึกงานผ่านการรับรอง และดูแลจากตัวแทนนายจ้างฝั่งประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการ พร้อมเกียรติบัตรรับรองการเรียน และฝึกงาน 8.สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีความยิ่งใหญ่ และโดดเด่นติดอันดับโลก

:: ตัวอย่างโรงแรมที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ::

Four Points by Sheraton Hainan, Sanya
Pullman Ocean View Sanya Bay Resort and Spa
Ocean Sonic Resort Sanya
Marriott Resort and Spa Sanya
Renaissance Sanya Resort and Spa
International Asia-Pacific Convention Center Sanya

:: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::

 • นิสิต นักศึกษาทุกสาขาวิชาหรือผู้สมัครที่จบการศึกษาไม่เกิน 2 ปีที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและหากมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนกลางระดับ HSK 3 ขึ้นไปจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงการฝึกงาน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft ต่างๆได้ดี
 • สามารถปรับตัวเข้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของประเทศจีนได้

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::
1. ส่ง Resume มายัง worktravel@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น พร้อมศึกษาข้อมูลโครงการฯอย่างละเอียดถี่ถ้วน
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
3. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 8,500 บาทถ้วน
4. เตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง และดำเนินเอกสารอื่นๆ ในลำดับต่อไป

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีนได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com Line : ieointernship

TH

 INTERNSHIP IN FRANCE 

Internship in France is a three-month program that provides new choice for hospitality and culinary students who are seeking to advance their professional skills in one of the greatest homes of classical western cooking.  Participants will gain valuable through placements in four- and five-star hotels in key cities in cluding Paris, Nice, Cannes and Aix-en-Provence.

The program provides participants with a regular income for the entire period of their placement that will cover basic living costs.   The program provides an excellent opportunity  for each participant to improve their English and French language skills and enhance their prospects for further international work in the future.  Placement in France also provides for easy access to many countries in Europe and the opportuntiy to acquire a broader cultural experience.

:: INFORMATIONINTERNSHIP IN FRANCE ::

PLACEMENT PERIOD 3 MONTHS
TOTAL EUROS 850
MONTHLY INCOME EUROS 479
POSITIONS ROTATION JOBS
PLACEMENT PARIS, NICE, CANNES, AIXEN PROVENCE


::INTERNSHIP IN FRANCE – WHAT THE PROGRAM OFFERS ::

The principal featuresof the Internship France program are:
          •   Aplacement period of threemonths,
          •   Placements on a job-rotation basis,
          •   Placements providing a monthly income of Euros 479 (around Baht 20,000) per month (It is estimated that this costs will cover participants’ basic living costs),
          •    Free accommodation,
          •    Free day-time meal (lunch),
          •    Access to English and French speaking public and colleagues,
          •    Access to numerous European countries,
          •   A formal certificate will be awarded to all successful participants at the conclusion of the placements.

:: PARTICIPATIONCOSTS ::

INFORMATION TOTAL (EUROS)
INTERNSHIP IN FRANCEFOR 3 MONTHS  
         - DEPOSIT FEE 200 (Non-Refundable)
         - THE PROGRAM FEE FOR INTERNSHIP FRANCE 650
TOTAL 850

:: REMARKS :: 
Other costs (not included in the program fee) ::Air fare, visa fee, insurance, language tuition costs (recommended), pocket money.


:: PARTICIPANT QUALIFICATION AND REQUIREMENTS FOR THE PROGRAM :::

The participant must:
          •   Be studying in universityculinary courses orhotel or tourism management courses,
          •   Have a good command of English language,
          •   Have somebasic French language skill and be willing to improve these,
          •   Be flexible, with a positive attitude and a service-oriented mind,
          •   Have the ability to adapt to a daily life in a foreign environment, and
          •   Be able to work with foreigners and French people.

::REFUND POLICY OF INTERNSHIP IN FRANCE FOR 3 MONTHS ::

1. The deposit fee of EUROS 200 is non-refundable in any case.
2. The program fee of EUROS 650 is non-refundable for any cancellation after job placement and/or document processing.
3. The amount of EUROS 500 will be refunded for visa denial.

Example of hotels in the program

The Internship France program uses a range of hotels from recognised top international hotels to smaller boutique stablishments. All offer a full range of functions that will enrich participants’ development and experience. The following are some of the establishments involved in the program.

Download

-  Internship in France Invoice
-  Internship in France Program

IEO STUDY ABROAD
Room 11A, th Floor Vanissa Bldg. 29 Soi. Chidlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 E-mail: info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

 INTERNSHIP IN SPAIN  
โครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน

โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศสเปน ( Internship in Spain ) เปิดรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาในสาขาการครัว การโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และเพิ่งจบการศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ในโรงแรมระดับ 3-5 ดาวและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศสเปน ภายในระยะเวลา 3 เดือนเต็มแบบมีรายได้ตอบแทน โอกาสดีๆ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในสายวิชาชีพของตนเอง ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน อีกทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนอีกด้วย


:: ข้อมูลโครงการ Internship in Spain ::

ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าโครงการ 25,000 บาท
ค่าตอบแทน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับ Front office, Food and Beverage, Culinary, House Keeping and etc. *
สถานที่ฝึกงาน Paris, Nice, Cannes, Aix en Provence
*สำหรับบางโรงแรม รูปแบบฝึกงานจะเป็นในลักษณะเวียนตำแหน่ง (Rotation Job)

:: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in Spain ::

  1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
  2. ฟรี!! ที่พักและอาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
  3. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศสเปน

:: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ::

รายละเอียด ค่าโครงการ (บาท)
ค่าโครงการ Internship in Spain ระยะเวลา 3 เดือน  
         - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in France 5,000 (Non-Refundable)
         - ค่าโครงการ Internship in France 20,000
รวม 25,000

หมายเหตุ: 
- ราคาค่าโครงการข้างต้นยังไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้สมัครต้องศึกษาเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund Policy) และรายละเอียดโครงการฯให้ละเอียดก่อนชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ:: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::
 • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี และหากสามารถสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐานได้จะเป็นประโยชน์มาก
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
 • มีสถานะนิสิตนักศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 • สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวสเปนและชาวต่างชาติได้
 • มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูงและต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
 • อำนาจการตัดสินใจรับผู้สมัครเข้าฝึกงานจะขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก ดังนั้นผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้าง

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::

1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการฝึกงานในประเทศสเปนอย่างละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)
5. ดำเนินการสัมภาษณ์และส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน

:: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน (Refund Policy) ::

1. IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้นทาง IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 5,000 บาทให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับหรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สารมารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัครและค่าโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปนได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in Spain ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

INTERNSHIP IN NEW ZEALAND 
โครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์

โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ ( Internship in New Zealand ) คือ อีกหนึ่งโครงการฝึกงานต่างประเทศ ที่ตอบโจทย์ให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในสาขาการโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการได้เป็นอย่างดี ทาง IEO Study Abroad ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง ด้านการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อจัดสรรสถานที่ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนแบบมีรายได้ตอบแทนผ่าน Visa ประเภททำงานเป็นโอกาสดีที่น้องๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงาน และได้ท่องเที่ยว รวมถึงได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย

:: ข้อมูลโครงการ Internship in New Zealand ::

ระยะเวลา 6เดือน
ค่าโครงการ 1,850 เหรียญสหรัฐฯ (US Dollar)
ค่าตอบแทน 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อชั่วโมง

:: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in New Zealand ::

1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมง และฝึกงานโดยเฉลี่ย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือได้รับรายได้ขั้นต่ำโดยรวมประมาณ 8,100 เหรียญนิวซีแลนด์
2. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศนิวซีแลนด์
3. นักศึกษาสามารถฝึกงานในระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวต่อได้อีก 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต)
4.นักศึกษาจะได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานในอนาคต

:: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand ::

รายละเอียด ค่าโครงการ

   - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand

8,000 บาท
(Non-Refundable)
   - ค่าโครงการ Internship in New Zealand ส่วนแรก
     (The employer reviews resume)
850 เหรียญสหรัฐฯ
(US Dollar)
(Non-Refundable)
  - ค่าโครงการ Internship in New Zealand ส่วนสุดท้าย
     (To pass interview)
1,000 เหรียญสหรัฐฯ(US Dollar)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม: 
- ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงานและการยื่นเรื่องขอวีซ่า, การดูแลและสนับสนุน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกงานอยู่ที่นิวซีแลนด์, ที่พัก 2 คืนแรกใน Hostels , ค่าพาหนะไปรับที่สนามบินปลายทางเพื่อไปส่งยังที่พัก, Welcome Pack รายละเอียดของการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม: 
- ค่าขอ Work permit Visa ประมาณ 8,050 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
- ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,200 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 45,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบิน และเมืองที่ฝึกงาน
- ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 5,000 บาท

:: ตัวอย่างโรงแรม ::

  : Queenstown :
  Mercure / Heritage Hotels / Copthorne / Millennium Hotels /  Ibis / Novotel / Sofitel / Hilton
  / St Moritz
  : Wellington :
  Mercure / Leisure Inn / Bolton Hotel / Ibis / Novotel / Sofitel / Hilton
  : Auckland :
  Ibis/ Novotel / Sofitel / Hilton
  : Hanmer Springs :
  Heritage Hotels

    


:: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand ::

-  ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งบังคับให้การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน และต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่ดี
-  มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และต่อโครงการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
-  สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวนิวซีแลนด์ และชาวต่างชาติได้
-  มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง และต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
-  ผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้างในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกงาน

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ Internship in New Zealand ::

1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์อย่างละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in NewZealand จำนวน 8,000 บาทถ้วน (Non-Refundable)
5. ดำเนินการสัมภาษณ์งานและส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน

:: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ (Refund Policy) ::

1.สถาบัน IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand จำนวน 8,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าผู้สมัครจะมีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการฯ ก่อนมีจัดสัมภาษณ์งานกับนายจ้างเกิดขึ้นก็ตาม
2.ผู้สมัครจะต้องชำระเงินจำนวน 850 เหรียญสหรัฐฯ(US Dollar) ก่อนเพื่อยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างตามโรงแรมที่ทางสถาบันดำเนินการประสานไว้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการฯส่วนแรก ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นเช่นกัน
3.ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการฯหลังจากนายจ้างรับ หรือหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ทางสถาบัน IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัคร และค่าโครงการฯ ทั้ง สองส่วนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีที่ทางสถาบันไม่สามารถจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับผู้สมัครได้ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินค่าโครงการ Internship in NewZealandจำนวน 1,850 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)ให้เต็มจำนวน
5. ถ้ามีการปลอมแปลงเอกสาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี เมื่อได้จ่ายเงินมาเต็มจำนวนแล้ว
6. ถ้า visa ถูกปฏิเสธ ทางสถาบัน IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้จำนวน 750 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)
7. ในกรณีที่ผู้สมัครได้งานเรียบร้อยแล้ว แล้วได้ทำการปฏิเสธงาน ทางสถาบัน IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้จำนวน 500 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in New Zealand ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

INTERNSHIP / CAREER TRAINING IN GERMANY 
โครงการฝึกงานประเทศเยอรมัน

โครงการฝึกงานประเทศเยอรมัน (Internship / Career Training in Germany) ถูกจัดทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนานาชาติ เปิดโลกทัศน์ด้านการทำงานให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม ผ่านโลกการทำงานในประเทศเยอรมัน

Internship / Career Training in Germany

:: สาขาที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการได้ ::

    -   ด้านโรงแรม, รีสอร์ท, ภัตตาคาร

:: ข้อมูลโครงการ Internship / Career Training in Germany ::

ระยะเวลาโครงการ Internship 6 – 12 เดือน; Training 6 – 24 เดือน
ประเภทของวีซ่า วีซ่าฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด
สถานที่ฝึกงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากสำหรับสถานที่ฝึกงาน และเมืองที่จะไปฝึกงาน
จำนวนชั่วโมงของการฝึกงาน โดยประมาณ 35 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อัตรารายได้ Internship - นักศึกษาจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 750 ยูโร แต่ในกรณีที่นายจ้างจัดการเรื่องที่พัก และอาหารให้ นักศึกษาจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 450 - 550 ยูโร
Training - ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 900 ยูโร
ภาษีรายได้ – ในกรณีที่มีรายได้ต่ำกว่า 800 ยูโรต่อเดือนจะไม่มีการหักภาษีเกิดขึ้น แต่หากรายได้สูงกว่านั้น ภาษีจะถูกคำนวณที่ 10%

:: คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ Internship / Career Training in Germany ::

Internship
- อายุระหว่าง 18-35 ปี
- ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในขณะที่เข้าร่วมโครงการ และมีการเก็บหน่วยกิตแล้วอย่างน้อย 4 เทอม
- หากมีประสบการณ์การฝึกงานมาก่อน จะเป็นส่วนช่วยทำให้คุณสมบัติโดดเด่นมากขึ้น
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง Intermediate และมีพื้นฐานภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น (A1*) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Training
- อายุระหว่าง 18-35 ปี
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
- หากมีประสบการณ์การฝึกงานมาก่อน จะเป็นส่วนช่วยทำให้คุณสมบัติโดดเด่นมากขึ้น
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง Intermediate และมีพื้นฐานภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น (A1*) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

A1* คือ ระดับที่สามารถเข้าใจและสื่อสารโต้ตอบในชีวิตประจำวันได้


:: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Internship / Career Training in Germany ::


ระยะโครงการ 6 เดือน

งวดที่ 1 5,000 บาท (non refundable)  ชำระเมื่อสมัคร
งวดที่ 2 10,000 บาท  ชำระเมื่อเรื่องถูกส่งไปยังเมืองนอก เพื่อทำการ placement
งวดที่ 3 75,625 บาท  ชำระเมื่อได้รับการ placement แล้ว และก่อนทำเรื่องวีซ่า
 

ระยะโครงการ 12 เดือน

งวดที่ 1 5,000 บาท (non refundable)  ชำระเมื่อสมัคร
งวดที่ 2 10,000 บาท  ชำระเมื่อเรื่องถูกส่งไปยังเมืองนอก เพื่อทำการ placement
งวดที่ 3 123,650 บาท  ชำระเมื่อได้รับการ placement แล้ว และก่อนทำเรื่องวีซ่า

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม:
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าประกันสุขภาพ, ค่ารับที่สนามบิน, ค่าที่พัก (ถ้ามี), ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ Internship / Career Training in Germany ::

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.ieostudyabroad.com
 2. ส่ง resume ตามรูปแบบที่กำหนด  พร้อมทั้งจดหมายแนะนำตัว
 3. ชำระค่าโครงการงวดแรก  เพื่อส่งเรื่องให้องค์กรต่างประเทศดำเนินการด้านเอกสารเบื้องต้น
 4. ชำระโครงการงวดที่สองก่อนเริ่มติดต่อนายจ้าง และสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง
 5. หลังผ่านการสัมภาษณ์แล้ว  ชำระโครงการงวดที่สาม  และดำเนินการด้านเอกสารโครงการ
 6. ดำเนินการด้านวีซ่า 
 7. ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบิน และเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 8. เดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมัน

:: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศเยอรมัน (Refund Policy) ::

1) เงินงวดแรก non refundable
2) เงินงวดสอง หากไม่ได้รับการ placement จะทำการคืนให้ 10,000 บาท
3) หากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการยกเลิกโครงการในขณะที่การ placement ยังไม่เกิดขึ้นเงินงวดที่สองจะทำการคืนให้ 5,000 บาท
4) หากเกิดการ placement แล้วและชำระเงินงวดที่สองและสามแล้ว แต่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติ จะทำการคืนให้ 71,500 บาทสำหรับโครงการ 6 เดือน และ 119,525 บาทสำหรับโครงการ 12 เดือน
5) หากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการยกเลิกโครงการหลังจากที่ placement เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าก่อนหรือหลังวีซ่าอนุมัติ ค่าโครงการจะไม่ทำการคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6) การคืนเงิน จะถูกทำขึ้นในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สมัครเท่านั้น และได้รับเอกสารการยกเลิกโครงการแล้ว

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศเยอรมันได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship / Career Training in Germany ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.comIEO Service
Air Ticket IELTS Calling Card
IELTS IELTS ISIC Card
Tax Back Translation VISA
Travel Insurance Travel Insurance


 ค้นหารวดเร็วทันใจด้วย Google

Valid CSS!


Copyright © IEO Study Abroad CO.,Ltd All right reserved.
Room 11A, th Floor. Vanissa Bldg. 29 Soi Chitlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel : 0-2650-3532-3 Fax : 0-2650-3534
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | Banner Exchange | เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาอัพเดท Browser ให้เป็น Version ล่าสุด