Thursday, 23 October 2014 03:38 pm
TRUST IEO : T= Testimonial R= Responsibility U= U are our life S= System Service Support T= Truth สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการที่อยู่ในความดูแล, Work and Travel, Career Training, Internship, Work and Study, Counselling, Student Exchange, Au Pair ... ขอบคุณที่เชื่อมั่นและไว้ใจให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ ...

Career Training / Internship in USA, Internship in UK, Internship in Australia

Home Contact us

โครงการฝึกงานต่างประเทศ Internship

Apply Online login system Resume Online
สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
Line : ieostudyabroad
Call Center : 0-2650-3532-3
Hotline : 0-8900-63218 (24 Hrs.)

เปิดทำการทุกวัน : 9:00 น. - 17:30 น.
Au PairInternshipStudy AbroadMBAWork and StudyStudent ExchangeWork and Travel
Career Training / Internship Programs
โครงการฝึกวิชาชีพต่างประเทศ
Keyword : Internship, Training, Career Training, Internship USA, Internship UK, Internship Australia, Internship UK, Entry Level, ประสบการณ์ในต่างประเทศ, ฝึกวิชาชีพต่างประเทศ, ฝึกงานต่างประเทศ
Internship

      โครงการ Internship เป็นลักษณะเดียวกันกับ Work and Travel Program แต่จะเน้นการฝึกวิชาชีพ ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในขณะที่ Work & Travel จะเน้นงานการฝึกวิชาชีพด้านบริการ นอกเหนือจากนี้แตกต่างกันเรื่องระยะเวลาของโครงการ คือรับตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและสูงสุด 18 เดือน โดยเปิดรับนักศึกษาหรือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่กำลังทำงานอยู่ก็ได้ ที่สนใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา เรียนรู้วิชาชีพ และระบบการทำงานของ ชาวอเมริกันในสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาได้หลากหลายสาขาด้วยกัน ทั้งนี้บริษัทและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Internship นี้ได้คัดสรรมาอย่างดี

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship จะได้รับ

 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและใช้กันแพร่หลายในโลกของธุรกิจสากลดังนั้นได้ฝึกฝน
  ภาษากับเจ้าของภาษาโดยวิธีธรรมชาติ
 • ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  และได้รับค่าตอบแทนในขณะเดียวกัน
 • มีโอกาสที่จะนำประสบการณ์ที่ทำงานในต่างแดนเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศ
 • ได้รับทั้งความเพลิดเพลินในท่องเที่ยวและศึกษาวัฒนธรรมในอเมริกา
 • เมื่อจบโครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเมือจบโครงการ Internship

ฝึกงานโครงการ Internship ในประเทศชั้นนำของโลก

เรานำท่านสู่โลกของการฝึกงานในประเทศระดับชั้นนำของโลก...

Internship
USA
Internship
UK
Internship
Australia
Internship
Canada
Internship
Singapore
Internship
China
Internship
France

 

** คลิ๊กแถบเพื่อเลือกดูโครงการ Internship ของแต่ละประเทศ ได้แก่ Internship อเมริกา, Internship อังกฤษ, Internship ออสเตรเลีย

สามารถดูเงื่อนไขการคืนเงินกรณีที่มีการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ได้ที่นี่

Internship

 •      USA      
 • United Kingdom
 •    Australia   
 •    Canada   
 • Singapore
 •      China     
 •    France   
 •      Spain     
 • New Zealand
 •    Germany

Internship/Career Training Programs in USA
โครงการฝึกงานด้านการครัว การโรงแรมที่ประเทศอเมริกา

internship USA

       โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา( Internship / Career Training in USA ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internship USA และ Career Training USA

1. Internship USA

 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปี (นับถึงวันสัมภาษณ์
  วีซ่า)ในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน
 • ระยะเวลาโครงการ 3-12 เดือน

2. Career Training

 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานใน
  สาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานใน
  สาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี (ในกรณีที่ไม่จบตรงสายกับที่ต้องการไปฝึกงาน)
 • ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี               
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่
  ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship ได้แก่

 • Hospitality and Tourism (ระยะเวลาโครงการสูงสุด 12 เดือน)                       

...สามารถเข้าไปดูงานของแต่ละสาขาได้ที่นี่ค่ะ...

บริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น

internship USA

และบริษัทชั้นนำอื่นๆอีกมากมายที่ทางสถาบันคัดสรรมาให้ทุกท่านได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่ไหน

ประเภทของผู้สมัคร

 • Premium Placement คือ ผู้สมัครที่ต้องการเลือกนายจ้างผ่านระบบฐานข้อมูล

เอกสารประกอบในการเข้าร่วมโครงการ

 • Applicationขององค์กร (กรอกรายละเอียดที่สถาบันฯหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมงาน)
 • รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • Cover Letter
 • Letter of Recommendation ( 2 ฉบับ)
 • หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 • Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าประเภท J 1 โดยทาง IEO Study Abroad เป็นผู้ดำเนินการด้านวีซ่าให้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Internship จะสามารถฝึกงานและท่องเที่ยวใน
สหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โครงการนี้เป็นโครงการอยู่ภายใต้รัฐบาลอเมริกา Department of State
มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน !!

สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่ไหน

โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับ IEO ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญน้องๆที่เรียนสาขาการโรงแรมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ในระหว่างฝึกงาน กับมาตรฐานระดับ World Class ที่หาไม่ได้จาก ที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวค่ะ.....

:: สามารถ download เอกสารรายละเอียดโครงการ Internship in USAได้ที่นี่ค่ะ ::
:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in USA ::

หมายเหตุ... Bank Statement : ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in USA หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 150,000 บาท เป็นอย่างน้อย

 โครงการ Internship / Training in UK 

CareerTraining UK

โครงการฝึกงานด้านการโรงแรมและการครัวที่ประเทศอังกฤษ ผ่านวีซ่าประเภทการทำงานและการฝึกงาน ได้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำงานและฝึกงานในธุรกิจด้านการโรงแรมและการครัว โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้าน การโรงแรมและการครัว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมและการครัวมาก่อน เมื่อ เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง รวมถึงการฝึกทักษะและพัฒนาการภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ซึ่งตามกฎหมายในประเทศอังกฤษ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับเงินค่าแรง รวมเป็นระยะเวลานานถึง 6 และ12 เดือน โดยมีหน่วยงานที่ทำการคัดสรรโรงแรมที่มีมาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ ลักษณะของการฝึกงาน จะเป็นงานในธุรกิจด้านการโรงแรม และงานครัว ซึ่งจะมีบุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้ และความสามารถตลอดจนการดูแลผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน
  3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  4. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  5. มีความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ แลสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเอง
  6. หากผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ Pearson หรือ IELTS 5.5 จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
Internship in UK

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship / Training in UK จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้สัมผัสการทำงานร่วม กับองค์กรชั้นนำที่ได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าสามารถฝึกสอนให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความพร้อมสำหรับโลกการทำงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์การทำงานตามความรู้ความสามารถโดยตรง ซึ่งเป็นการฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว ทางโรงแรมมีค่าตอบแทนในการฝึกงานเป็นอัตราต่อชั่วโมง สำหรับค่าตอบแทนนั้นเริ่มต้นที่อัตราขั้นต่ำ £ 5.93 ต่อชั่วโมง

ประมาณค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าแรงในการฝึกงานเป็นอัตราต่อชั่วโมง ดังนั้นสาหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จะได้รับอัตรา £4.60 ต่อชั่วโมง และสาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าแรงในอัตรา £6.00 และเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกทางาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ที่นี่ สมัครออนไลน์ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน
 • ชำระค่าโครงการส่วนแรก (รวมอยู่ในค่าโครงการทั้งหมด)
 • ส่ง สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อม Resume เป็นไฟล์ Microsoft word ต้องประกอบด้วย

         A. ประวัติ พร้อมรูปถ่าย
         B. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ email address
         C. ข้อมูลส่วนตัว
         D. ประสบการณ์การทำงาน
         E. รายละเอียดการศึกษา

 • ส่งด้วยตัวเองหรือ ผ่านทาง Email: info@ieo.co.th ( ใส่ชื่อเรื่องว่า Internship uk )
 • สัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษกับองค์กร
 • สัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือ ตัวแทนนายจ้าง
 • เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ เซ็นเอกสารเข้าร่วมโครงการ
 • ชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า
 • ส่งรายละเอียดการเดินทางให้ IEO เตรียมข้อมูลการเดินทาง เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

Internship UK จะต้องมีผลคะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือผลการทดสอบจากข้อสอบที่มีชื่อว่า PEARSON มายื่น

ตัวอย่างโรงแรมชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ

ขอแนะนำ !! โครงการฝึกงานพร้อมเรียนตามหลักสูตร ที่ประเทศอังกฤษ Internship UK Plus Study รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ !!

หมายเหตุ **
โครงการ internship ระยะเวลา 6 เดือน น้องที่ทำการสมัครจะต้องเปิดบัญชีเป็นชื่อของตัวเอง และต้องนำเงินเข้าในบัญชีในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกันและเดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือนน้องจะต้องไม่มีการถอนเงินในบัญชีออกมาเด็ดขาดจนกว่าจะสัมภาษณ์วีซ่าผ่านค่ะ **

สามารถ download แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Internship in UK

 HOSPITALITY INTERNSHIP/TRAINING IN AUSTRALIA 
(โครงการฝึกงานด้านการสายงานการบริการการโรงแรม การครัว และร้านอาหารที่ประเทศออสเตรเลีย)

CareerTraining Australia

โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงานตรง และมีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี ได้เข้ารับการฝึกงานด้านสายงานครัว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการร่วมงานกับชาวต่างชาติ ผ่านวีซ่าฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย พร้อมได้รับค่าตอบแทนจริง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในด้านโรงแรม และร้านอาหารระดับคุณภาพ อีกทั้งยังมีบุคลากร และผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ และดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

- มีอายุระหว่าง 18–28 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ์สมัครวีซ่าประเภท The Training and Research visa- TRV
- กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว และมีประสบการณ์การทำงานตรงกับสายวิชาที่จะเข้ารับการฝึกงาน ไม่ต่ำกว่า 12 เดือนต่อเนื่องภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีหรือหากมีประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจโครงการฯเป็นอย่างดี พร้อมปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตการทำงานร่วมกับชาวออสเตรเลีย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่ รายการ ราคา (บาท)
1
Application Fees (Non-Refundable)
6,500
2
Occupational Training Visa (OTV)
12,500
3
Program Fees (12 Months):
    -  งวดที่ 1 (ชำระก่อน 50% จาก 94,000 บาท)
    -  งวดที่ 2 (ชำระหลังจากได้รับการยืนยันงานและวีซ่าได้รับการอนุมัติ)
94,000
47,000
47,000
4 ค่าอบรมวิชาชีพ (Certificate II Hospitality) 24,000
5
Additional Fees (Optional):
    -  Airport Pick Up
    -  Insurance (Bupa) ต่อเดือนราคาโดยประมาณ
    -  ค่าส่งเอกสารไปเมืองนอก


2,500
3,000
2,500

หมายเหตุ:

- อัตราค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวมถึง ค่าจัดส่งเอกสารไปเมืองนอก, ตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ (ที่ต้องชำระรายเดือน), ค่าแปล และรับรองเอกสาร, ค่ารถรับส่งสนามบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ

เงื่อนไข:
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าโครงการ 50 % แรก, ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท TRV ก่อนที่จะได้รับการยืนยันงานจากนายจ้าง ทั้งนี้ค่าโครงการส่วนที่เหลือจะต้องชำระหลังจากที่ได้รับวีซ่าประเภท TRV ภายใน 7 วันทำการ
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับตามที่องค์กรแจ้งมา พร้อมต้องให้ทนายลงชื่อและประทับตรารับรองเอกสารให้ถูกต้อง
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง เช่น ค่ารับรองเอกสาร ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถแจ้งยกเลิกโครงการหรือขอคืนเงินในระหว่างดำเนินการเอกสาร และวีซ่า ภายหลังที่ได้ทำสัญญากับทางองค์กรเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่ได้รับการยืนยันงานจากทางองค์กรและนายจ้าง
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเพราะในบางครั้งอาจจะไม่ได้งานในสถานที่ที่ผู้สมัครมีความสนใจ และจะรับสมัครตำแหน่งงานครัวเท่านั้น
• ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่าโครงการ Internship Australia ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน

ข้อมูลโครงการ

ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
อัตรารายค่าตอบแทน AUD 586 ต่อสัปดาห์
ชั่วโมงการทำงาน อยู่ระหว่าง 35.5 – 40 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์
ระยะเวลาในการสมัครโครงการ สามารถสมัครโครงการได้ตลอดทั้งปี
ระยะเวลาในการดำเนินการ อยู่ระหว่าง 5 เดือน

หมายเหตุ : สถานที่ที่ฝึกงานขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติ และยอมรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกนายจ้างได้แต่ท้ายที่สุดคนที่อนุมัติการฝึกงานที่ออสเตรเลีย คือ นายจ้าง (Host Company) ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และควรทำความเข้าใจกฎการคืนเงินตามเอกสารแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

Internship

:: สามารถ download เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่ค่ะ ::
:: สามารถ download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่ค่ะ ::

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชําระค่ายืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ และค่าโครงการ 50% พร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ และวีซ่า
5. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการชําระค่าโครงการส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด

Refund Policy : เงื่อนไขการคืนเงินค่าโครงการ Internship Australia

1. IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 6,500 บาทถ้วนไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับอนุมัติจากทางออสเตรเลีย IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร และค่าวีซ่าไม่ว่าด้วยในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทางสถาบันจะทำการคืนเงินในส่วนของค่าโครงการที่ได้ชําระมาแล้ว 50% ของค่าโครงการเต็ม จำนวน 47,000 บาทถ้วน
3. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการในระหว่างดำเนินการเอกสารและวีซ่า ภายหลังที่ได้ทำสัญญากับทางองค์กรเรียบร้อยแล้วหรือภายหลังที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินสําหรับค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
         3.1 ค่าสมัคร 6,500 บาท
         3.2 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเภท TRV 12,500 บาท
         3.3 ค่าโครงการ 50% งวดแรก 47,000 บาท
         3.4 ค่าโครงการ 50% งวดสุดท้าย 47,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IEO Study Abroad 

Tel :  026503532-33   Hotline : 0890063218   E-mail : info@ieo.co.th
Website : www.ieostudyabroad.com   Whatsapp : 0909024356
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad

หมายเหตุ... Bank Statement : ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in Australia หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลัง 1 เดือน จำนวน 200,000 บาท เป็นอย่างน้อย

  INTERNSHIP IN CANADA 
โครงการฝึกงานด้านการบริการที่ประเทศแคนาดา

เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในสายการโรงแรม การครัวหรือสาขาอื่นๆได้เข้ารับฝึกงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ระยะเวลา 12-24 เดือนตามแต่นายจ้างกำหนดซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบภายใต้ การดูแลของชาวแคนาดา โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ในโรงแรม และร้านอาหารมาก่อนจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และสามารถนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวภายหลังสิ้นสุดโครงการได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลโครงการ

ระยะเวลาโครงการ

24 เดือน

อัตรารายค่าตอบแทน

CAD 10-13 ต่อชั่วโมง

ชั่วโมงการทำงาน

อยู่ระหว่าง 36 – 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์


หมายเหตุ :  สาขาที่น้องๆ จะเข้ารับการฝึกงานจะขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติและยอมรับ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจ้างอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีอายุในระหว่าง 20- 32 ปี
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถแนะนำสินค้า และบริการให้กับผู้บริโภคได้
- หากมีประสบการณ์ทำงานร้านอาหาร ร้านกาแฟหรืองานด้านบริการในต่างประเทศมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทนสูง ใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ครบระยะเวลาตามสัญญาการจ้างงาน
- ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่ติดสารเสพย์ติดให้โทษและไม่มีประวัติอาชญากรรม

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

-  ค่ายืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ                                                         5,000                บาท
-  ค่าโครงการ ประสานงานและดำเนินการวีซ่า (Program Fee)                      45,000              บาท

ค่าตอบแทน

อยู่ระหว่าง 10 - 13 ดอลลาร์แคนาดาต่อชั่วโมง

สวัสดิการ

- ค่าประกันสุขภาพ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ (ขึ้นอยู่กับนายจ้าง)
- ค่าบริการจัดหาที่พักตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ
- ค่าสิทธิส่วนลดสินค้าในร้าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ:

1. ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ
5. เข้าร่วมการสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง ตามวันและเวลาที่กำหนด
6. รับฟังผลการคัดเลือกและดำเนินการเรื่อง Visa ในลำดับต่อไป

:: สามารถ download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศแคนาดาได้ที่นี่ค่ะ ::
:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in Canada ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

 Internship/Career Training in Singapore 
โครงการฝึกงานระยะสั้น / ฝึกอบรมอาชีพที่ประเทศสิงคโปร์

โครงการฝึกงานระยะสั้นในประเทศสิงคโปร์ (Internship in Singapore) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปีและมีความสามารถด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆ จาก 3 สถาบันคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น ได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกงานจริงในโรงแรม และร้านอาหารเป็นระยะเวลา 3 เดือน

โครงการฝึกอบรมอาชีพที่ประเทศสิงคโปร์ (Career Training in Singapore) เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ที่มีความสามารถด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆ มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ดี เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ด้านการบริการตามร้านจำหน่ายสินค้า โรงแรม และร้านอาหารเป็นระยะเวลา 6 เดือน และอาจจะได้รับการพิจารณาการจ้างงานจริงต่ออีก 1-2 ปีจากนายจ้าง

โครงการแบ่งเป็น 2 รูปแบบตามข้อกำหนดของวีซ่า และคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ :

Internship

Career Training

- เปิดรับนิสิต นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกๆ สาขาวิชา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆได้
- มีความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติ และฝึกงานในต่างประเทศ และมีความอดทนต่อการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

- ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป และมีอายุตั้งแต่ 18 - 28 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆได้
- มีความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติแ ละฝึกอบรมงานในต่างประเทศ
- หากมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือประสบการณ์ทำงานตรงกับสาขา ที่จะเข้าอบรมงานมาก่อน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
- ระยะเวลา 6 เดือนเต็ม (การต่อสัญญาจ้างงานขึ้นอยู่กับนายจ้าง)


ข้อมูลงาน:

ประเภทงานร้านจำหน่ายสินค้า งานโรงแรมและภัตตาคาร

ตำแหน่งงาน: Sales Representative, Food and Beverage (waiter/ waitress), Operator, Front Service (Doorman- Concierge), Housekeeping, Guest Service Agent etc.
อัตราค่าจ้าง: Internship : 600 -1,100 SGD/month ,   Career Training : 2,200- 2,400 SGD/month
ชั่วโมงทำงาน: 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันเริ่มงาน: ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังได้รับวีซ่า


(คลิกเพื่อดูตำแหน่งงานเพิ่มเติม)


หมายเหตุ: ในการปฏิบัติงานจะไม่สามารถเลือกช่วงเวลาเข้างานได้และอาจมีการถูกเรียกให้ไปช่วยตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายจ้าง

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด

Internship*

Career Training**

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

4,000 บาท

4,000 บาท

ค่าโครงการ

25,000 บาท

ส่วนที่ 1  (ชำระภายหลังผ่านการสัมภาษณ์งาน)  35,000 บาท

ส่วนที่ 2 (ชำระภายหลังส่งเอกสารยื่น TWP Visa) 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

29,000 บาท

69,000 บาท

*หมายเหตุ: ราคาค่าโครงการฝึกงานระยะสั้น (Internship)ข้างต้น รวมค่าดำเนินการจัดทำเอกสารวีซ่าประเภท Training Employment Pass (TEP) และค่าประกันชีวิตแล้ว ยกเว้น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ

**หมายเหตุ: ค่าโครงการฝึกอบรมอาชีพ (Career Training)ข้างต้น รวมค่าดำเนินเอกสารจัดทำวีซ่าประเภท Training Work Permit (TWP), ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ, ค่าประกันชีวิตแล้ว ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินขาไปและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

1.ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2.ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3.กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4.ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 4,000 บาทถ้วน

 

กฎการคืนเงิน (Refund Policy) ของโครงการฝึกงานระยะสั้น (Internship in Singapore):

1. ทาง IEO STUDY ABROAD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4,000 บาท ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น (Non-refundable)
2. สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวอำนาจการตัดสินใจอนุมัติ Training Employment Pass Visa ขึ้นอยู่กับทาง Ministry of Man power (MOM) โดยในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 25,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

กฎการคืนเงิน (Refund Policy) ของโครงการฝึกอบรมอาชีพ (Career Training in Singapore):

1. ทาง IEO STUDY ABROAD มีความยินดีที่จะคืนเงินสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4,000 บาท หากไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างและผู้สมัครไม่มีความประสงค์ที่จะสัมภาษณ์งานอื่นๆต่อไป
2. ภายหลังที่ผู้สมัครได้รับการยืนยันการจ้างงานกับทางนายจ้าง จะต้องดำเนินการชำระเงินค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 35,000 บาทภายใน 7 วันทำการและไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 4,000 บาทได้ หากมีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการฯ
3. ภายหลังที่ผู้สมัครส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อดำเนินการยื่นวีซ่าให้ทาง IEO Study Abroad แล้ว หลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องทำการชำระเงินค่าโครงการส่วนที่เหลือจำนวน 30,000 บาทเข้ามาทันที ภายใน 7 วันทำการ มิฉะนั้นทางสถาบันจะขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเอกสารต่อให้กับทางนายจ้างเพื่อดำเนินการวีซ่า
4. สําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพที่ประเทศสิงคโปร์ อำนาจการตัดสินใจอนุมัติ Training Work Permit Visa ขึ้นอยู่กับทาง Ministry of Man power (MOM) โดยในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินค่าโครงการให้ในจำนวน 65,000 บาทเต็ม

ข้อมูลโครงการ Internship/Career Training in Singapore
ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in Singapore
ค่าใช้จ่ายโครงการ Career Training in Singapore

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

  STUDY AND INTERNSHIP IN CHINA 
โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน

โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน มหาอำนาจในทวีปเอเชียเป็นมากกว่าโครงการฝึกงานธรรมดา เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลางเบื้องต้น (Mandarin) ในสถาบันสอนภาษาจีน หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาในระหว่างช่วงฝึกงาน ได้เตรียมพร้อมรับความท้าทายของโลกธุรกิจการค้า และในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโรงแรม และบริษัทชั้นนำในประเทศจีนร่วมกับชาวจีน และชาวต่างชาติอีกด้วย

:: โครงการฝึกงานประเทศจีนมีดีอย่างไร? ::

1.เปิดโอกาสให้ฝึกงานในโรงแรมนานาชาติระดับ 3-5 ดาว และบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน
2.ฟรีอาหารและที่พัก ตามนโยบายที่นายจ้างกำหนด
3.ค่าโครงการสมเหตุสมผล ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง
4.ได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมๆกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
5.การดำเนินขอวีซ่าไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาไม่นาน
6.งานทุกตำแหน่งล้วนตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ที่มีความเจริญ สะดวกปลอดภัยเรื่องการพักอาศัยและเดินทาง
7.สถานที่ฝึกงานผ่านการรับรองและดูแลจากตัวแทนนายจ้างฝั่งประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการ
8.สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นติดอันดับโลก

:: ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดทั่วไปของโครงการฯ ::

เมืองปักกิ่ง (Beijing)

ระยะเวลา 4 เดือน

ระยะเวลา 5 เดือน

ระยะเวลา 6 เดือน

ค่าโครงการฯ

35,000

40,000

45,000

ค่าหอพักมหาวิทยาลัย

1,200 USD

1,500 USD

1,800 USD

ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาจีน

970 USD (เรียนวันละ 45 นาที ทุกๆวันเสาร์)*

ค่าเอกสารตรวจร่างกาย

65 USD

ค่ารักษาสถานะภาพ Visa

83 USD**

ค่าประกันเดินทาง

66 USD

สาขาที่เปิดรับฝึกงาน

ภาษาจีน, การตลาด, การลงทุนและการเงิน, ธุรกิจทั่วไป, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ออกแบบ, การท่องเที่ยว, การขนส่ง, การโฆษณา, การโรงแรม, สาธารณสุข เป็นต้น

ค่าตอบแทนการฝึกงาน

9,000 – 16,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและนายจ้าง)

หมายเหตุ

- ราคาค่าลงทะเบียน ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทาง IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เกิดขึ้นตามนโยบายของเมืองปักกิ่ง

เมืองซานย่า (Sanya)

ระยะเวลา 3 เดือน

ระยะเวลา 4 เดือน

ระยะเวลา 5 เดือน

ค่าโครงการฯ

30,000

35,000

40,000

ค่าหอพักมหาวิทยาลัย

224 USD

224 USD

224 USD

ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาจีน*

685 USD

1,085 USD

1,085 USD

ค่าเอกสารตรวจร่างกาย

42 USD

ค่าประกันเดินทาง

66 USD

สาขาที่เปิดรับฝึกงาน

การโรงแรมในตำแหน่ง Front Office, Food and Beverage

ค่าตอบแทนการฝึกงาน

8,000 – 16,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและนายจ้าง)

หมายเหตุ

- สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 3 เดือนจะต้องเรียนเรียนในหลักสูตร 1 เดือนและสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ 4-6 เดือนจะต้องเรียนในหลักสูตร 2 เดือนเต็ม - ราคาค่าลงทะเบียนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทาง IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

:: ช่วงระยะเวลาในการฝึกงาน ::

โครงการเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

:: ไปเรียนภาษาจีนและฝึกงานที่ประเทศจีนกันเถอะ!! ::

1.เปิดโอกาสให้ฝึกงานในโรงแรมนานาชาติระดับ 3-5 ดาว และบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน
2.ฟรีอาหารและที่พัก ตามนโยบายที่นายจ้างกำหนด
3.ค่าโครงการสมเหตุสมผล ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง
4.ได้เรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน พร้อมๆกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
5.การดำเนินขอวีซ่าไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาไม่นาน
6.งานทุกตำแหน่งล้วนตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ที่มีความเจริญ สะดวกปลอดภัยเรื่องการพักอาศัย และเดินทาง
7.สถานที่ฝึกงานผ่านการรับรอง และดูแลจากตัวแทนนายจ้างฝั่งประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการ
8.สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นติดอันดับโลก

:: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::

 • นิสิต นักศึกษาหรือผู้สมัครที่จบการศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและหากมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนกลางจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 • สำหรับการฝึกงานการโรงแรม หากเป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาการโรงแรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft ต่างๆได้ดี
 • สามารถปรับตัวเข้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของประเทศจีนได้

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::
1. ส่ง Resume มายัง worktravel@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น พร้อมศึกษาข้อมูลโครงการฯอย่างละเอียดถี่ถ้วน
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
3. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 8,000 บาทถ้วน
4. เตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง และดำเนินเอกสารอื่นๆ ในลำดับต่อไป

กฎการคืนเงินค่าโครงการ Internship in China (Refund Policy)

 • IEO Study Abroad ยินดีคืนเงินค่าสมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 8,000 บาทเต็มจำนวน หากไม่ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรกกับทางองค์กรประสานงานประจำประเทศจีน
 • IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 8,000 บาทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ภายหลังทำการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างเกินกว่า 3 ครั้ง
 • IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 8,000 บาทไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากมีการปฏิเสธนายจ้างภายหลังได้รับยืนยันสถานที่ฝึกงาน
 • ในกรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูตจีน ทาง IEO Study Abroad จะดำเนินการคืนเงินให้ 60% จากค่าโครงการฯ

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีนได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

 INTERNSHIP IN FRANCE 
โครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส

โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศส ( Internship in France ) เป็นทางเลือกใหม่สุดคุ้มค่า ให้กับนักเรียนการครัว และการโรงแรมในประเทศไทย ได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการฝึกงานแบบเข้มข้นกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง พร้อมมีรายได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม ในโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาวทั้งใน Paris, Nice, Carnes และ Aix en Provence เป็นต้น อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสเพื่อประโยชน์ในการทำงานนานาชาติต่อไป

:: ข้อมูลโครงการ Internship in France ::

ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าโครงการ 25,000 บาท
ค่าตอบแทน 436 ยูโร หรือประมาณ 18,000 บาท ต่อ เดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับ ตำแหน่งงานจะเป็นแบบ Rotation Job
วันที่เริ่มโปรแกรม มกราคม 2014 เป็นต้นไป และเปิดรับตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง Christmas, February, Easter in April, Summer

:: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in France ::

  1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน 436 ยูโร (ประมาณ 18,000 บาท) ต่อเดือน
  2. ฟรี!! ที่พัก
  3. ฟรี!! อาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
  4. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศฝรั่งเศส

:: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ::

รายละเอียด ค่าโครงการ (บาท)
ค่าโครงการ Internship in France ระยะเวลา 3 เดือน  
         - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in France 5,000 (Non-Refundable)
         - ค่าโครงการ Internship in France 20,000
รวม 25,000

หมายเหตุ: 
-   ราคาค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต, ค่าเรียนภาษาฝรั่งเศส, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
-   น้องที่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสจำเป็นต้องลงเรียนคอร์ส Intensive ฝรั่งเศสก่อนเดินทางและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับชั่วโมงและระยะเวลาที่เรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ
-   ก่อนชำระเงินค่าสมัครและค่าโครงการผู้สมัครต้องอ่านเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund Policy) และทำความเข้าใจทุกครั้ง

:: ตัวอย่างโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Internship in France ::

Paris : Novotel Fontainebleau / Hotellerie-du-Bas-Breau / Cazaudehore La Forestière / Mercure Fontainebleau / Hotel Daniel

Nice : Novotel-nice-Center / Le Royal / Aston / West End Hotel / Le Mas de Pierre / Chateau de la Chevre d'Or / Monte-Carlo Beach / Hyatt Regency Nice / Hotel Beau Rivage / La Bastide de Saint Tropez

Cannes : Le Grand Hotel / Le Mas Candille / Cap d'Antibes Beach Hôtel

Grasse : La Bastide Saint Antoine

Aix en Provence : Le Saint Paul (Saint Paul de Vence) / Château de la Pioline / Château de Berne

Bordeaux : Novotel Bordeaux Centre

:: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::
 • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี และสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • สามารถปรับตัวเข้ากับชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสได้
 • ต้องเป็นนักศึกษาและกำลังเรียนด้านการโรงแรมหรือการครัวเท่านั้น
 • พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::

1.  ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2.  ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3.  กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4.  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)

:: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส :: (Refund Policy)

 1. IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้น ทาง IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน  5,000 บาทให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับ หรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สารมารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัครและค่าโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in France ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

 INTERNSHIP IN SPAIN  
โครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน

โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศสเปน ( Internship in Spain ) เปิดรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาในสาขาการครัว การโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และเพิ่งจบการศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ในโรงแรมระดับ 3-5 ดาวและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศสเปน ภายในระยะเวลา 3 เดือนเต็มแบบมีรายได้ตอบแทน โอกาสดีๆ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในสายวิชาชีพของตนเอง ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน อีกทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนอีกด้วย


:: ข้อมูลโครงการ Internship in Spain ::

ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าโครงการ 25,000 บาท
ค่าตอบแทน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับ Front office, Food and Beverage, Culinary, House Keeping and etc. *
*สำหรับบางโรงแรม รูปแบบฝึกงานจะเป็นในลักษณะเวียนตำแหน่ง (Rotation Job)

:: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in Spain ::

  1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
  2. ฟรี!! ที่พักและอาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
  3. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศสเปน

:: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ::

รายละเอียด ค่าโครงการ (บาท)
ค่าโครงการ Internship in Spain ระยะเวลา 3 เดือน  
         - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in France 5,000 (Non-Refundable)
         - ค่าโครงการ Internship in France 20,000
รวม 25,000

หมายเหตุ: 
- ราคาค่าโครงการข้างต้นยังไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้สมัครต้องศึกษาเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund Policy) และรายละเอียดโครงการฯให้ละเอียดก่อนชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ:: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::
 • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี และหากสามารถสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐานได้จะเป็นประโยชน์มาก
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
 • มีสถานะนิสิตนักศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 • สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวสเปนและชาวต่างชาติได้
 • มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูงและต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
 • อำนาจการตัดสินใจรับผู้สมัครเข้าฝึกงานจะขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก ดังนั้นผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้าง

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::

1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการฝึกงานในประเทศสเปนอย่างละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)
5. ดำเนินการสัมภาษณ์และส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน

:: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน (Refund Policy) ::

1. IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้นทาง IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 5,000 บาทให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับหรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สารมารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัครและค่าโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปนได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in Spain ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

INTERNSHIP IN NEW ZEALAND 
โครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์

โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ ( Internship in New Zealand ) คือ อีกหนึ่งโครงการฝึกงานต่างประเทศ ที่ตอบโจทย์ให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในสาขาการโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการได้เป็นอย่างดี ทาง IEO Study Abroad ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง ด้านการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อจัดสรรสถานที่ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนแบบมีรายได้ตอบแทนผ่าน Visa ประเภททำงานเป็นโอกาสดีที่น้องๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงาน และได้ท่องเที่ยว รวมถึงได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย

:: ข้อมูลโครงการ Internship in New Zealand ::

ระยะเวลา 6เดือน
ค่าโครงการ 1,850 เหรียญสหรัฐฯ (US Dollar)
ค่าตอบแทน 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อชั่วโมง

:: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in New Zealand ::

1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมง และฝึกงานโดยเฉลี่ย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือได้รับรายได้ขั้นต่ำโดยรวมประมาณ 8,100 เหรียญนิวซีแลนด์
2. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศนิวซีแลนด์
3. นักศึกษาสามารถฝึกงานในระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวต่อได้อีก 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต)
4.นักศึกษาจะได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานในอนาคต

:: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand ::

รายละเอียด ค่าโครงการ

   - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand

8,000 บาท
(Non-Refundable)
   - ค่าโครงการ Internship in New Zealand ส่วนแรก
     (The employer reviews resume)
850 เหรียญสหรัฐฯ
(US Dollar)
(Non-Refundable)
  - ค่าโครงการ Internship in New Zealand ส่วนสุดท้าย
     (To pass interview)
1,000 เหรียญสหรัฐฯ(US Dollar)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม: 
- ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงานและการยื่นเรื่องขอวีซ่า, การดูแลและสนับสนุน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกงานอยู่ที่นิวซีแลนด์, ที่พัก 2 คืนแรกใน Hostels , ค่าพาหนะไปรับที่สนามบินปลายทางเพื่อไปส่งยังที่พัก, Welcome Pack รายละเอียดของการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม: 
- ค่าขอ Work permit Visa ประมาณ 8,050 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
- ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,200 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 45,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบิน และเมืองที่ฝึกงาน
- ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 5,000 บาท

:: ตัวอย่างโรงแรม ::

  : Queenstown :
  Mercure / Heritage Hotels / Copthorne / Millennium Hotels /  Ibis / Novotel / Sofitel / Hilton
  / St Moritz
  : Wellington :
  Mercure / Leisure Inn / Bolton Hotel / Ibis / Novotel / Sofitel / Hilton
  : Auckland :
  Ibis/ Novotel / Sofitel / Hilton
  : Hanmer Springs :
  Heritage Hotels

    


:: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand ::

-  ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งบังคับให้การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน และต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่ดี
-  มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และต่อโครงการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
-  สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวนิวซีแลนด์ และชาวต่างชาติได้
-  มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง และต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
-  ผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้างในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกงาน

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ Internship in New Zealand ::

1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์อย่างละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in NewZealand จำนวน 8,000 บาทถ้วน (Non-Refundable)
5. ดำเนินการสัมภาษณ์งานและส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน

:: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ (Refund Policy) ::

1.สถาบัน IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand จำนวน 8,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าผู้สมัครจะมีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการฯ ก่อนมีจัดสัมภาษณ์งานกับนายจ้างเกิดขึ้นก็ตาม
2.ผู้สมัครจะต้องชำระเงินจำนวน 850 เหรียญสหรัฐฯ(US Dollar) ก่อนเพื่อยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างตามโรงแรมที่ทางสถาบันดำเนินการประสานไว้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการฯส่วนแรก ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นเช่นกัน
3.ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการฯหลังจากนายจ้างรับ หรือหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ทางสถาบัน IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัคร และค่าโครงการฯ ทั้ง สองส่วนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีที่ทางสถาบันไม่สามารถจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับผู้สมัครได้ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินค่าโครงการ Internship in NewZealandจำนวน 1,850 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)ให้เต็มจำนวน
5. ถ้ามีการปลอมแปลงเอกสาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี เมื่อได้จ่ายเงินมาเต็มจำนวนแล้ว
6. ถ้า visa ถูกปฏิเสธ ทางสถาบัน IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้จำนวน 750 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)
7. ในกรณีที่ผู้สมัครได้งานเรียบร้อยแล้ว แล้วได้ทำการปฏิเสธงาน ทางสถาบัน IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้จำนวน 500 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in New Zealand ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

INTERNSHIP / CAREER TRAINING IN GERMANY 
โครงการฝึกงานประเทศเยอรมัน

โครงการฝึกงานประเทศเยอรมัน (Internship / Career Training in Germany) ถูกจัดทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนานาชาติ เปิดโลกทัศน์ด้านการทำงานให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม ผ่านโลกการทำงานในประเทศเยอรมัน

Internship / Career Training in Germany

:: สาขาที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการได้ ::

    -   ด้านโรงแรม, รีสอร์ท, ภัตตาคาร

:: ข้อมูลโครงการ Internship / Career Training in Germany ::

ระยะเวลาโครงการ Internship 6 – 12 เดือน; Training 6 – 24 เดือน
ประเภทของวีซ่า วีซ่าฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด
สถานที่ฝึกงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากสำหรับสถานที่ฝึกงาน และเมืองที่จะไปฝึกงาน
จำนวนชั่วโมงของการฝึกงาน โดยประมาณ 35 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อัตรารายได้ Internship - นักศึกษาจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 750 ยูโร แต่ในกรณีที่นายจ้างจัดการเรื่องที่พัก และอาหารให้ นักศึกษาจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 450 - 550 ยูโร
Training - ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 900 ยูโร
ภาษีรายได้ – ในกรณีที่มีรายได้ต่ำกว่า 800 ยูโรต่อเดือนจะไม่มีการหักภาษีเกิดขึ้น แต่หากรายได้สูงกว่านั้น ภาษีจะถูกคำนวณที่ 10%

:: คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ Internship / Career Training in Germany ::

Internship
- อายุระหว่าง 18-35 ปี
- ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในขณะที่เข้าร่วมโครงการ และมีการเก็บหน่วยกิตแล้วอย่างน้อย 4 เทอม
- หากมีประสบการณ์การฝึกงานมาก่อน จะเป็นส่วนช่วยทำให้คุณสมบัติโดดเด่นมากขึ้น
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง Intermediate และมีพื้นฐานภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น (A1*) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Training
- อายุระหว่าง 18-35 ปี
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
- หากมีประสบการณ์การฝึกงานมาก่อน จะเป็นส่วนช่วยทำให้คุณสมบัติโดดเด่นมากขึ้น
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง Intermediate และมีพื้นฐานภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น (A1*) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

A1* คือ ระดับที่สามารถเข้าใจและสื่อสารโต้ตอบในชีวิตประจำวันได้


:: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Internship / Career Training in Germany ::


ระยะโครงการ 6 เดือน

งวดที่ 1 5,000 บาท (non refundable)  ชำระเมื่อสมัคร
งวดที่ 2 10,000 บาท  ชำระเมื่อเรื่องถูกส่งไปยังเมืองนอก เพื่อทำการ placement
งวดที่ 3 75,625 บาท  ชำระเมื่อได้รับการ placement แล้ว และก่อนทำเรื่องวีซ่า
 

ระยะโครงการ 12 เดือน

งวดที่ 1 5,000 บาท (non refundable)  ชำระเมื่อสมัคร
งวดที่ 2 10,000 บาท  ชำระเมื่อเรื่องถูกส่งไปยังเมืองนอก เพื่อทำการ placement
งวดที่ 3 123,650 บาท  ชำระเมื่อได้รับการ placement แล้ว และก่อนทำเรื่องวีซ่า

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม:
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าประกันสุขภาพ, ค่ารับที่สนามบิน, ค่าที่พัก (ถ้ามี), ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ Internship / Career Training in Germany ::

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.ieostudyabroad.com
 2. ส่ง resume ตามรูปแบบที่กำหนด  พร้อมทั้งจดหมายแนะนำตัว
 3. ชำระค่าโครงการงวดแรก  เพื่อส่งเรื่องให้องค์กรต่างประเทศดำเนินการด้านเอกสารเบื้องต้น
 4. ชำระโครงการงวดที่สองก่อนเริ่มติดต่อนายจ้าง และสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง
 5. หลังผ่านการสัมภาษณ์แล้ว  ชำระโครงการงวดที่สาม  และดำเนินการด้านเอกสารโครงการ
 6. ดำเนินการด้านวีซ่า 
 7. ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบิน และเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 8. เดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมัน

:: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศเยอรมัน (Refund Policy) ::

1) เงินงวดแรก non refundable
2) เงินงวดสอง หากไม่ได้รับการ placement จะทำการคืนให้ 10,000 บาท
3) หากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการยกเลิกโครงการในขณะที่การ placement ยังไม่เกิดขึ้นเงินงวดที่สองจะทำการคืนให้ 5,000 บาท
4) หากเกิดการ placement แล้วและชำระเงินงวดที่สองและสามแล้ว แต่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติ จะทำการคืนให้ 71,500 บาทสำหรับโครงการ 6 เดือน และ 119,525 บาทสำหรับโครงการ 12 เดือน
5) หากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการยกเลิกโครงการหลังจากที่ placement เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าก่อนหรือหลังวีซ่าอนุมัติ ค่าโครงการจะไม่ทำการคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6) การคืนเงิน จะถูกทำขึ้นในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สมัครเท่านั้น และได้รับเอกสารการยกเลิกโครงการแล้ว

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศเยอรมันได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship / Career Training in Germany ::

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.comIEO Service
Air Ticket IELTS Calling Card
IELTS IELTS ISIC Card
Tax Back Translation VISA
Travel Insurance Travel Insurance


 ค้นหารวดเร็วทันใจด้วย Google

Valid CSS!


Copyright © IEO Study Abroad CO.,Ltd All right reserved.
Room 11A, th Floor. Vanissa Bldg. 29 Soi Chitlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel : 0-2650-3532-3 Fax : 0-2650-3534
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | Banner Exchange | เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาอัพเดท Browser ให้เป็น Version ล่าสุด